جهت شرکت در مسابقه،پس از مطالعه ی کتاب “علی علیه السلام در قرآن” به سوالات زیر جواب دهید.