معرفی مستند:
این مستند روایتی از مسیر خودکفایی موشکی ایران است. دراین مستند با استفاده از تصاویر منتشر نشده آرشیوی و گفتگوهایی با کارشناسان مطلع سیاسی و نظامی، روایتی تاریخی از ساخت پایگاه موشکی و قدرت موشک‌های ایرانی را به تصویر می‌کشد.
بخش‌هایی از این مستند نیز در سالگرد سیلی موشکی سپاه به آمریکا، به ماجرای در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی «عین الاسد» می‌پردازد.

قسمت اول
40دقیقه
دانلود115mb
دانلود154mb

.

قسمت دوم
41دقیقه
دانلود112mb
دانلود150mb

.

قسمت سوم

41 دقیقه

دانلود111mb

دانلود148mb