جهت ارسال پیامک های اطلاع رسانی برنامه های مفید تلویزیون یا… فرم زیر را تکمیل کنید.
نکات:
1-هزینه ی هر پیامک حدود 13 تومان (130 ریال) می باشد.
2-بعد از تکمیل فرم زیر، جهت نهایی کردن ارسال پیامک با شماره ای که به شما معرفی می شود تماس بگیرید.