صوت استاد محسن عباسی ولدی در مورد جنایت رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی را از اینجا گوش کنید:

مشاهده در ایتا