مسابقه به اتمام رسیده، منتظر اعلام برندگان باشید.

درصورتی که قبلاً ثبت نام کرده اید و از شرکت در مسابقه جامانده اید، با مدیران کانال خط رشد در ایتا مرتبط شوید.