📽«توهم پیروزی»

☢ به مناسبت شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء، جنگ احد و علت شکست مسلمانان در آن بازخوانی می شود.

👁‍🗨 دیدن این ۳ دقیقه، برای نیرو های انقلابی در انتخابات۱۴۰۰ واقعاً ضروری است.

❌ تا مبادا سرنوشت جنگ احد دچار جریان انقلاب شود…