نمایش 1 - 25 از 36

نام و نام خانوادگیکد ملیدرسزمان مباحثهمکان مباحثههم بحثی اولهم بحثی دومهم بحثی سومتاریخ ورودی
مرتضی رنجبری0610315358
 • کفایه _مکاسب جلد4_مکاسب جلد5
 • ساعت 17 الی 18
 • حسینیه المهدی
 • علی اصغر نادی
 • مهدی بابا
2023-10-29
ابوالفضل شادیان پور5420052571
 • مکاسب
 • رسائل
 • 7تا8 صبح هر روز
 • 16.15تا 17
 • نمازخانه
 • نمازخانه
 • افشار
 • افشار
 • جعفریان
 • بفرویی
2023-10-29
ابراهیم صمدی4450059921
 • خارج اصول
 • خارج فقه
 • ۸تا ۸.۴۰
 • ۸.۴۰تا۹.۱۵
 • مدرسه المهدی
 • مدرسه المهدی
 • احمدرضا افضلی
 • احمدرضا افضلی
2023-10-28
سید محمدحسن ایوب نژاد0311874436
 • اصول ۱ کفایه الاصول
 • فقه ۱ مکاسب جلد ۴
 • فقه۳ مکاسب جلد ۵
 • ۸ الی ۹
 • ۳الی ۳:۳۰ عصر
 • ۳:۳۰ الی ۴ عصر
 • حیاط
 • مدرس آیت الله بهجت
 • مدرس آیت الله بهجت
 • سعید قدوسی
 • سعید قدوسی
 • سعید قدوسی
 • سید مهدی اکبری
 • سید مهدی اکبری
 • سید مهدی اکبری
2023-10-28
محمدحسین ملکی3080283090
 • فقه
 • بعد نماز ظهر
 • حسینه دارالهدی
 • جهانبخش
 • میری
 • نظری
2023-10-27
عیسی عمرانی3150342376
 • کفایه،نواهی
 • بعد از صلاة ظهرين
 • حسينيه مدرسه
 • محسن واحدى
 • حسن محمدى
2023-10-27
امیرعلی قاسمی0372233627
 • فقه5
 • 15الی16
 • کلاس های طبقه بالا
 • عبدالحسینی
2023-10-27
احمد سعیدی0924933054
 • اصول 3
 • اصول 5
 • فقه 5
 • 19 به بعد (متغیر است ممکن است با درس دیگری جا به جا شود)
 • 8 تا 9 (متغیر)
 • 20 به بعد (متغیر)
 • حجره
 • کلاس
 • حجره
 • آقای رئیسی
 • آقای رئیسی
 • آقای رئیسی
 • آقای سید خلخالی
 • آقای سید خلخالی
 • آقای سید خلخالی
2023-10-27
مهدی رئیسی3410859276
 • اصول ۳
 • اصول ۵
 • فقه ۵،
 • ۱۹ به بعد
 • ۸، صبح
 • ۲۰ ، ب بعد
 • حجره
 • مدرس کلاس
 • حجره
 • احمد سعیدی
 • احمد سعید
 • احمد سعیدی
 • میر محمد حسن موسوی خلالی
 • میر خلخالی
 • میر خلخال
 • -
 • -
 • ،-
2023-10-27
میر محمد حسن موسوی خلخالی0372294782
 • اصول ۳
 • اصول ۵
 • بعد از نماز مغرب و عشا یا ساعت ۸ صبح
 • بعد از نماز مغرب و عشا
 • خواگاه یا مدرس
 • خوابگاه
 • احمد سعیدی
 • احمد سعیدی
 • مهدی رئیسی
 • مهدی رئیسی
2023-10-27
علی محمدی6200089434
 • فقه و اصول
 • 8-9
 • مدرسه
 • آقای فاضلی
2023-10-26
سید عباس موسوی5470060446
 • فقه ۵
 • اصول ۵
 • اصول ۳
 • ۱۹:۳۰ تا ۲۲
 • ۱۹:۳۰ تا ۲۲
 • ۸ تا ۹
 • حجره
 • حجره
 • حیاط مدرسه
 • محمدحسین جزینی
 • محمدحسین جزینی
 • عبدالحسینی
2023-10-26
محمدصادق شاهمرادی0371626714
 • کفایه نواهی
 • کفایه اصول عملیه
 • ۶:۱۵تا۶:۵۵
 • ۱۰:۱۵تا۱۱
 • کلاس پایین
 • مدرسه
 • سیداحمدباطنی
 • سیداحمد باطنی
2023-10-26
سید ابراهیم میری1150188820
 • خارج اصول
 • 14 الی 16
 • حسینه مدرسه
 • محمد جهانبخش
 • فرشاد غلامی
2023-10-26
محدحسین جزینی1130497208
 • رسایل
 • ساعت 20
 • حجره
 • سیدعباس موسوی
2023-10-26
حامد بلالی1273764791
 • اصول 1
 • فقه 1
 • فقه 3
 • روزی یک ساعت
 • ساعت 4تا 5
 • شب
 • مسجد اعظم
 • کلاس
 • حجره و کلا مکان و زمان کل مباحثات متغیر
 • عمادی
 • عمادی
 • مهجوریان
 • جابری
 • مهجوریان
 • جابری
 • مهجوریان
 • جابری
 • عمادی
2023-10-26
صالح ناصر5269800039
 • فقه
 • اصول
 • 8 صبح
 • بعد نماز ظهر
 • طبقه اول
 • حسینیه
 • نادر علی
 • البرزی
 • باقری
 • باقری
2023-10-26
مهرداد نادرعلی0016216717
 • خارج اصول
 • یک ساعت
 • حسینه مدرسه دارالهدی
 • خسرو سهرابی
 • دقیقی فر
2023-10-26
محسن نوروزی2064053905
 • اصول
 • فقه
 • ۱۱/۱۰
 • ۱۲/۳۰
 • حسینیه
 • نیروگاه
 • مظاهر کیانی
 • حمزه زاده
 • باقر شادمان
 • مجتهدی
2023-10-26
حسین بابامیر ساطحی4669798944
 • اصول
 • فقه
 • ۷
 • ۷و۴۵
 • مسجد حضرت خدیجه سلام الله علیها
 • مسجد حضرت خدیجه سلام الله علیها
 • آقای میری
 • آقای میری
 • آقای شاکر
 • آقای شاکر
 • آقای لطفی
 • آقای لطفی
2023-10-26
جواد امینی5650003351
 • خارج فقه
 • 9
 • حرم
 • یوسفی
2023-10-26
حسین زاهدی حکمی3410019723
 • خارج فقه
 • خارج اصول
 • ۱۱ تا ۱۲
 • ۱۰ تا ۱۱
 • مدرسه دارالهدی یا مدرسه خان
 • مددسه خان
 • علی جعفر زاده
 • آقای احمدی
 • آقای تهرانی
2023-10-26
مجید البرزی2181725748
 • خارج اصول
 • خارج فقه
 • رجال
 • ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 • ۱۳:۳۰ تا ۱۴
 • ۱۴ تا ۱۴:۳۰ روزهای زوج
 • حسینیه دار الهدی
 • حسینیه دار الهدی
 • حسینیه دار الهدی
 • آقای ناصر صالح
 • آقای حیدری
 • آقای نادرعلی
 • آقای باقری
 • اقای رحمانی
 • آقای حیدری
2023-10-26
علی رحمانی0384289886
 • خارج فقه استاد شمس
 • خارج اصول استاد الهی
 • 13:30تا14
 • هم بحثی هنوز پیدا نشده
 • حسینیه دارالهدی
 • مجید البرزی
 • علی اصغر حیدری
2023-10-26
حسام هادیان1270052993
 • اصول
 • فقه
 • 6ونیم صبح
 • 7ونیم
 • موسسه دارالهدی
 • موسسه دارالهدی
 • رضا کرمانی
 • رضا کرمانی
 • علیرضا سلمانی
 • علیرضا سلمانی
 • محمدعلی سلامت
 • محمدعلی سلامت
2023-10-26
نام و نام خانوادگیکد ملیدرسزمان مباحثهمکان مباحثههم بحثی اولهم بحثی دومهم بحثی سومتاریخ ورودی