برنامه | جهان آرا: بررسی مدیریت شهری و شورای شهر تهران | با حضور محسن هاشمی رفسنجانی | پخش شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ از شبکه افق

برنامه | جهان آرا: انتقاد صریح از دولت | پخش شده در ۹۹/۰۹/۲۵ از شبکه افق

برنامه | جهان آرا: ویژه برنامه رحلت آیت الله یزدی | پخش شده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ از شبکه ی افق

برنامه | جهان آرا : بررسی طرح مجلس برای عبور از تحریم ها

برنامه | جهان آرا : بازخوردهای رسانه ای ترور شهید فخری زاده | با حضور حجت الاسلام نبویان و سید مصطفی خوش چشم | پخش شده در ۱۳۹۹/۹/۱۰ از شبکه ی افق

برنامه | جهان آرا : ویژه برنامه بررسی ترور شهید محسن فخری زاده | پخش شده در ۱۳۹۹/۹/۸ از شبکه ی افق

برنامه | جهان آرا : بررسی واکنش های داخلی به انتخابات آمریکا | پخش شده از شبکه ی افق

برنامه | جهان آرا : با حضور مهندس فریدون عباسی | پخش شده از شبکه ی افق

برنامه جهان آرا | پخش شده از شبکه ی افق