معرفی مستند:
این مستند روایتی از مسیر خودکفایی موشکی ایران است. دراین مستند با استفاده از تصاویر منتشر نشده آرشیوی و گفتگوهایی با کارشناسان مطلع سیاسی و نظامی، روایتی تاریخی از ساخت پایگاه موشکی و قدرت موشک‌های ایرانی را به تصویر می‌کشد.
بخش‌هایی از این مستند نیز در سالگرد سیلی موشکی سپاه به آمریکا، به ماجرای در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی «عین الاسد» می‌پردازد.

قسمت اول
۴۰دقیقه
دانلود۱۱۵mb
دانلود۱۵۴mb

.

قسمت دوم
۴۱دقیقه
دانلود۱۱۲mb
دانلود۱۵۰mb

.

قسمت سوم

۴۱ دقیقه

دانلود۱۱۱mb

دانلود۱۴۸mb