.


گروه فرهنگی خط رشد با همکاری پویش کتابخوانی شهیدحججے اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی می کند:

🔰دو رمان متفاوت برای مخاطبین خاص

📕 زن، زندگی، آزادی
🖌تجربه‌ی یک ماجراجویی در قلب شهر

📘راضِ بابا
🖌روایت یک الگوی تمام نشدنی

برای ثبت نام در مسابقه و دریافت کتاب فرم زیر را تکمیل کنید: