جهت ارتباط با گروه فرهنگی خط رشد در شبکه های اجتماعی از را ه های زیر اقدام کنید:

واتساپ:۰۹۱۰۱۳۷۸۸۵۳
ایتا:@Pasokhgo_2020