جهت ارتباط با گروه فرهنگی خط رشد در شبکه های اجتماعی از را ه های زیر اقدام کنید:

واتساپ:09101378853
ایتا:@khateroshd